Ohjaaja Oulun perhekuntoutusyksikköön

SOS-Lapsikylä tarjoaa Oulussa yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta lastensuojelun asiakasperheille, joissa vanhempien kyky toimia vanhempana on heikentynyt. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena perhekuntoutusyksikössä Oulussa, Hiirosen kaupunginosassa.

Perheterapeuttinen perhekuntoutus pitää sisällään pari-, vanhemmuus- ja perheterapeuttista työskentelyä sekä arjen asioihin liittyvää ohjausta ja tukea. Perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu ja tukeminen ovat kuntoutuksen keskeinen elementti. Perheterapeuttisessa perhekuntoutuksessa huomiota kiinnitetään vahvuuksiin ja voimavaroihin, ongelmia lähestytään ratkaisukeskeisesti ja muutostyötä tehdään dialogisesti. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen.

OHJAAJA OULUN PERHEKUNTOUTUSYKSIKKÖÖN

Haemme nyt Oulun yksikköömme ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Perhekuntoutusyksikön ohjaajana toimit tiiviissä suhteessa perheeseen ja sen jokaiseen jäseneen kuntoutuksen ajan. Elät mukana arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelyn lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä ja siihen kuuluu myös viikonlopputyötä.

Edellytämme sinulta rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti. Sinulla on terveydenhuollon tai sosiaalialan korkeakoulututkinto (AMK) sekä kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä. Päihde- ja/tai maahanmuuttotyön kokemus sekä perhetyöhön liittyvä täydennyskoulutus ovat sinulle eduksi. Kykenet toimimaan joustavasti ja kehittämään perhekuntoutuspalvelua. Työn luonteen vuoksi on toivottavaa, että sinulla on ajokortti.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

Ota haaste vastaan ja tule innovatiiviseen toimintaympäristöön lastensuojelun näköalapaikalle. Tarjoamme sinulle vastuullisen, monipuolisen ja palkitsevan työtehtävän. Perhekuntoutuksessamme toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet tukevat toistensa onnistumista. Työn tukena toimii myös työnohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa lapsikylän johtaja Seija Saalismaa, puh. 040 178 2722, tai sähköpostitse seija.saalismaa@sos-lapsikyla.fi. Haastattelut järjestetään 20.12. ja 21.12. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa sekä räätälöityä tukea perheille. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.


Hakuaika alkaa: 03.12.2018 10:00 Hakuaika päättyy: 16.12.2018 23:55