Palveluvastaava Kaarinan Kirre-lastenkotiin

Mitä haemme?

Haemme SOS-lapsikylä Kaarinan Kirre-lastenkotiin palveluvastaavaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Palveluvastaava vastaa lastenkotiyksikön toiminnasta kokonaisvaltaisesti ja on tärkeä osa Kirre-kodin hoito- ja kasvatushenkilöstöä yhdessä seitsemän muun ammattilaisen kanssa. Tärkeänä tehtävänä on tukea sijoitettujen lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä, sekä huolehtia Kirre-kodin kaikkien lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, sekä lastenkodin kodinomaisuudesta.

Hoito- ja kasvatushenkilöstön tehtävänä on myös lapsen ja hänen läheistensä välisen yhteydenpidon tukeminen. Yksi tärkeä tavoitteemme on aktiivinen ja hyvä yhteistyö lapsen läheisten kanssa. Lisäksi työtä tehdään lasten verkostojen kanssa.  

Palveluvastaava toimii lähiesimiehenä lastenkodin henkilöstölle. Esimiestehtäviin kuuluvat mm. työvuorosuunnittelu, henkilöstöresurssista huolehtiminen, resurssin kohdentaminen, tiimin yhteistoimijuuden vahvistaminen ja omaohjaajatyön kehittäminen, sekä erilaiset kirjalliset tehtävät. Tärkeänä osana esimiestyötä on henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen, tiimin ohjaaminen itseohjautuvuuteen ja vahvaan ammatillisuuteen, sekä lastenkodin toimintakulttuurin ja kokonaistoiminnan kehittäminen. Lisäksi tehtävään kuuluvat verkostoyhteistyö ja palvelun markkinointi ja myynti. Palveluvastaava on myös päivystysringin jäsen.

Mitä odotamme sinulta?

Edellytämme palveluvastaavalta useamman vuoden kokemusta ja käytännössä osoitettua osaamista esimiestyöstä sekä vahvaa kokemusta lastensuojelutyöstä ja siinä erityisesti sijaishuollon laitosyksiköstä. Tehtävässä vaaditaan vähintäään sosionomin AMK-tutkintoa, YAMK-tutkinto katsotaan eduksi.

Odotamme palveluvastaavalta dialogista työskentelyotetta, itseohjautuvuutta ja kykyä oman työn organisointiin. Lisäksi toivomme valmiutta tiimityöhön ja lapsen verkostojen kanssa työskentelyyn sekä joustavuutta niin työn sisältöjen kuin työaikojen suhteen. Palveluvastaava kuuluu SOS-lapsikylä Kaarinan johtotiimiin ja työrooli edellyttää aktiivista roolia johtotiimityöskentelyssä ja kehittävää työotetta.

Ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Mitä tarjoamme?

Palveluvastaavan työtä tukevat lapsikylän johtaja ja sosiaalityöntekijä sekä lapsikylän alueellinen psykologi/perheterapeutti/Theraplay-terapeutti. Tehtävässä pääset osaksi lähes 200 työntekijän muodostamaa SOS-lapsikyläyhteisöä. Saat työtovereiksesi työstään innostuneita, eri alan ammattilaisia. Työsi tukena on työyhteisön antama tuki sekä mahdollisuus työnohjaukseen, hyvään työterveyshuoltoon ja tarvittavaan täydennyskoulutukseen. Koulutamme kaikki työntekijät prosessikoulutuksella yhtenevään viitekehykseen, jonka perustat ovat dialogisessa vuorovaikutuksessa ja perheterapeuttisuudessa.

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antaa lapsikylän johtaja Sari Carlsson p. 040 522 2015 (soittoajat to 4.7. klo 10-11, to 11.7. klo 10-11 ja to 18.7. klo 10-11:) sekä aluejohtaja Sointu Möller p. 040 520 3264 (soittoajat pe 5.7. klo 9-10, ma 8.7. klo 9-10 sekä ma 15.7. klo 9-10).

Haastattelut pidetään perjantaina 26.7. Kaarinan lapsikylässä. Tehtävä alkaaa sopimuksen mukaan, viimeistään syyskuussa. Tehtävässä noudatetaan jaksotyöaikaa, työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. 

SOS-lapsikylä on savuton työpaikka.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 01.07.2019 12:22Hakuaika päättyy: 21.07.2019 23:55