Perheterapeutti-ohjaaja Tampereen perhekuntoutusyksikköön

SOS-Lapsikylä tarjoaa Tampereella yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen sekä perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan myös arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä, jonka asunnot sijaitsevat Nekalan kaupunginosassa.

Haemme  operheterapeutti-ohjaajaa Tampereen perhekuntoutusyksikköömme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävässäsi toimit tiiviissä yhteistyössä perheen ja sen jokaisen jäsenen kanssa koko kuntoutuksen ajan. Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelyn lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Toteutat perheterapiaa perheen tarpeita vastaavalla tavalla.

Tehtävä edellyttää sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa ja perheterapeutin pätevyyttä sekä kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä. Sinulla on ymmärrystä dialogisesta työotteesta ja kykyä toteuttaa sitä käytännön työssä. Kykenet toimimaan joustavasti ja kehittämään perhekuntoutuspalvelua. Työ on vuorotyötä, jossa noudatetaan jaksotyöaikaa. Työn luonteen vuoksi ajokortti välttämätön.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvälle lastensuojelukentälle lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiosta. Perhekuntoutuksessamme toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet ja esimies tukevat toistensa onnistumista. Työn tukena toimii myös työnohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluvastaava Hannele Moisio, p. 0400 875 880. Tehtävä alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Toimithan nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajalla. 

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 06.06.2019 14:00Hakuaika päättyy: 30.06.2019 23:55