Ohjaaja Tampereen perhekuntotusyksikköön

SOS-Lapsikylä tarjoaa Tampereella yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen sekä perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan myös arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä, jonka asunnot sijaitsevat Nekalan kaupunginosassa.

Haemme  ohjaajaa Tampereen perhekuntoutusyksikköömme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työssäsi toimit tiiviissä yhteistyössä perheen ja sen jokaisen jäsenen kanssa koko kuntoutuksen ajan. Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelyn lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu.

Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Tehtävässä noudatetaan jaksotyöaikaa ja työ on pääasiassa kaksivuorotyötä, mutta satunnaisesti kolmivuorotyötä.

Edellytämme sinulta kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä sekä terveydenhuollon tai sosiaalialan korkeakoulututkintoa (AMK).  Sinulla on ymmärrystä dialogisesta työotteesta sekä kykyä toteuttaa sitä käytännön työssä. Päihde- ja/tai maahanmuuttotyön kokemus sekä perhetyöhön liittyvä täydennyskoulutus katsotaan eduksi. Kykenet toimimaan joustavasti ja kehittämään perhekuntoutuspalvelua. Työn luonteen vuoksi ajokortti välttämätön.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvälle lastensuojelukentälle lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiosta. Perhekuntoutuksessamme toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet ja esimies tukevat toistensa onnistumista. Työn tukena toimii myös työnohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluvastaava Hannele Moisio, p. 0400 875 880. Toimithan nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajalla ja tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 04.06.2019 15:20Hakuaika päättyy: 18.06.2019 15:00