Ohjaajan sijainen Rovaniemen perhekuntoutusyksikköön

SOS-Lapsikylä tarjoaa Rovaniemellä yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen sekä perheen yhdessä säilyminen. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä moniammatillisen tiimin tukemana.

Haemme nyt kesäksi Rovaniemen perhekuntoutusyksikköön ohjaajan sijaista/sijaisia määräaikaiseen tai tarvittaessa töihin kutsuttavan työsuhteeseen. Ohjaaja toimii tiiviissä suhteessa perheeseen ja sen jokaiseen jäseneen koko kuntoutuksen ajan. Ohjaaja elää mukana perheen arjessa tavoitteena luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelysi on läpinäkyvää, asiakaslähtöistä ja perheen osallisuutta, toimijuutta ja voimavaroja vahvistavaa. 

Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja sekä asiakkaiden ohjausta. Keskeisenä tehtävänä on tukea lapsiperheen turvallista arkea, perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen rakentumista lapsen ja vanhempien välillä. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä, voi sisältää myös yötyötä.

Toivomme sinulta sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkintoa, kokemusta lastensuojelutyöstä sekä dialogista ja kiintymyskeskeistä työotetta. Kykenet sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön. Kokemus perhekuntoutustyöstä sekä työhön sopivat täydennyskoulutukset katsotaan eduksi. Työn hoitamiseksi ajokortti on välttämätön.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvälle lastensuojelukentälle lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiosta. Perhekuntoutuksessamme toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet ja esimies tukevat toistensa onnistumista. Tartu tilaisuuteen ja hae paikkaa mahdollisimman pian. Hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana, joten kannattaa toimia heti!

Lisätietoja tehtävästä antaa lapsikylän johtaja Teemu Rossi, p. 0400 491 267. 

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 09.05.2019 11:30Hakuaika päättyy: 26.05.2019 23:55