Perheterapeutti Oulun perhekuntoutusyksikköön

SOS-Lapsikylä tarjoaa Oulussa yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta lastensuojelun asiakasperheille, joissa vanhempien kyky toimia vanhempana on heikentynyt. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena perhekuntoutusyksikössä Oulussa, Hiirosen kaupunginosassa.

Perheterapeuttinen perhekuntoutus pitää sisällään pari-, vanhemmuus- ja perheterapeuttista työskentelyä sekä arjen asioihin liittyvää ohjausta ja tukea. Perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu ja tukeminen ovat kuntoutuksen keskeinen elementti. Perheterapeuttisessa perhekuntoutuksessa huomiota kiinnitetään vahvuuksiin ja voimavaroihin, ongelmia lähestytään ratkaisukeskeisesti ja muutostyötä tehdään dialogisesti. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen.

PERHETERAPEUTTI OULUN PERHEKUNTOUTUSYKSIKKÖÖN

Haemme nyt Oulun yksikköömme perheterapeuttia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 02/2019 alkaen.

Työssäsi toimit tiiviissä suhteessa perheeseen ja sen jokaiseen jäseneen koko kuntoutuksen ajan. Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelysi on läpinäkyvää, asiakaslähtöistä ja perheen toimijuutta vahvistavaa. Toteutat perheterapeutista työotetta perheen tarpeita vastaavalla tavalla. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta.

Edellytämme sinulta rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä hyviä tiimityötaitoja. Kykenet toimimaan joustavasti ja kehittämään perhekuntoutuspalvelua. Sinulla on sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutus ja perheterapeutin pätevyys sekä kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

Ota haaste vastaan ja tule innovatiiviseen toimintaympäristöön lastensuojelun näköalapaikalle. Tarjoamme sinulle vastuullisen, monipuolisen ja palkitsevan työtehtävän. Perheterapeutin työnkuvaan on mahdollista vaikuttaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa lapsikylän johtaja Seija Saalismaa, seija.saalismaa@sos-lapsikyla.fi tai p. 040 178 2722. Haastattelut järjestetään 20.12. ja 21.12.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa sekä räätälöityä tukea perheille. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.


Hakuaika alkaa: 03.12.2018 10:00 Hakuaika päättyy: 16.12.2018 23:55