Ohjaaja Vantaan perhekuntoutusyksikköön

SOS-Lapsikylä tarjoaa Vantaalla yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen sekä perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan myös arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä, jonka asunnot sijaitsevat kerrostaloissa Vantaan Kivistössä.

Haemme nyt ohjaajaa Vantaan perhekuntoutusyksikköömme. Työssäsi toimit tiiviissä suhteessa perheeseen ja sen jokaiseen jäseneen kuntoutuksen ajan. Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde. Työskentelymme lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu.

Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä (voi sisältää myös yövuoroja silloin tällöin), ja siihen kuuluu myös viikonlopputyötä.

Edellytämme sinulta:

  • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan korkeakoulututkintoa (AMK)
  • rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti
  • kykyä dialogiseen työotteeseen
  • kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä
  • innostunutta ja motivoitunutta työotetta

Eduksi katsomme lisäksi kokemuksen päihdetyöstä. Työn luonteen vuoksi on toivottavaa, että sinulla on ajokortti.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvälle lastensuojelukentälle lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiosta. Perhekuntoutuksessamme toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet ja esimies tukevat toistensa onnistumista. Työn tukena toimii myös työnohjaus. Yksikkömme sijaitsee Vantaan Kivistössä uusissa tiloissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtaja Anu Lyytikäinen, p. 041 433 6506. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 09.05.2019 10:30Hakuaika päättyy: 26.05.2019 23:55