Perhekumppani Lohjalle

SOS-Lapsikylän perhekumppani –palvelu on valikoitunut Lapset SIB Lohja -ohjelman toteutuskumppaniksi. Lapset SIB Lohja -ohjelmassa tuetaan perheitä, joissa lapsella on keskittymisen, käyttäytymisen, sosiaalisuuden ja tunne-elämän haasteita. Lisäksi vanhemmilla voi olla omia haasteita, esimerkiksi liittyen vanhemmuuteen, psyykeen, toimeentuloon tai heillä voi olla kuormittava elämäntilanne esim. liittyen avio-/avoeroon tai yksinhuoltajuuteen. 

Tunnetko paloa perheiden auttamiseen? Tule toimimaan perhekumppanina ja kehittämään uuden vuosikymmenen perhepalveluita. Perhekumppani tarjoaa perheille varhaista tukea tilanteissa, joissa perhe ei aiemmin ole saanut tarvitsemiaan palveluita. Työskentelyn avulla on tarkoitus löytää erilaisten haasteiden juurisyyt ja perheen tuen tarpeet ennen ongelmien kasautumista. Perhekumppani asettuu perheiden rinnalla kulkijaksi ja luo luottamusta. Hän selvittää syitä, jotka ovat johtaneet palveluiden toimimattomuuteen ja etsii ratkaisuja, joita perheen ja palvelujärjestelmän yhteistyönä viedään eteenpäin. Perhekumppani auttaa järjestämään perheen palvelut. Tehtävään voi sisältyä myös digitaalisia välineitä hyödyntävän e-perhekumppanin varahenkilönä toimimista.

Mitä odotamme sinulta?

Etsimme innostavaa osaajaa, jolla on kykyä kohdata perheet sekä taitoa rakentaa yhteistyötä lasten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa. Sinulla on näkemystä tai osaamista lapsiperheiden parissa tehtävästä tavoitteellisesta ja muutokseen tähtäävästä kehittämistyöstä. Osaat asettua perheen puolelle ja   perheiden kanssa työskennellessäsi käyttää soveltuvia menetelmiä. Työssä tarvitaan myös ennakkoluulotonta asennetta ja kehittämismyönteisyyttä. Tärkeimpänä taitonasi on kyky kohdata perheet ja rakentaa luottamus. Omaat hyvät ihmissuhdetaidot ja kyvyn kuunnella. 

Koulutusvaatimuksena on vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK-tutkinto tai siihen rinnastettava vanhempi tutkinto. Sinulla on kokemusta lapsiperhepalveluista ja/tai lastensuojelusta useamman vuoden ajalta sekä palvelujärjestelmän tuntemusta. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Oman auton käyttömahdollisuus sujuvoittaa työn tekemistä.  

Mitä tarjoamme sinulle?

Tarjoamme sinulle monipuolisen, vastuullisen ja merkityksellisen tehtävän lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiossa. Pääset osaksi n. 200 työntekijän muodostamaa SOS-lapsikyläyhteisöä ja saat työkavereiksesi työstään innostuneita, eri alan ammattilaisia. Työsi tukena on esimiehesi ja työyhteisön antama tuki sekä mahdollisuus työnohjaukseen. Tarjoamme työntekijöillemme myös kattavat työterveyshuollon palvelut ja vapaa-ajan vakuutuksen sekä liikunta- ja kulttuuriedun. Lisäksi tuemme lounasruokailua.

Lisätiedot:

Tutustu SOS-Lapsikylän perhekumppanipalvelun vaikuttavuudesta kertovaan videoon täällä. Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Tom Tarvainen, p. 050 575 5690 (soittoajat 24.9. klo 10-11 ja 25.9. klo 10-11).  Haethan tehtävää mahdollisimman pian tai viimeistään perjantaina 9.10. Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana, mutta viimeistään lokakuussa 2020. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan ja se on toistaiseksi voimassa oleva. 

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 16.09.2020 13:00Hakuaika päättyy: 09.10.2020 23:59

Jaa ilmoitus