Perhekuntoutuksen ohjaaja (2 paikkaa) Ouluun

SOS-Lapsikylä tarjoaa Oulussa yhtenä palvelumuotona ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen sekä perheen yhdessä säilyminen. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä moniammatillisen tiimin tukemana.


Haemme Oulun perhekuntoutusyksikköömme kahta määräaikaista ohjaajaa, toisen sijaisuuden kesto on 31.12.2020 saakka ja toisen 30.9.2021 saakka. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Keskeisenä tehtävänä on tukea lapsiperheen turvallista arkea, perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen rakentumista lapsen ja vanhempien välillä. 

Perhekuntoutuksen ohjaajana toimit tiiviissä suhteessa perheeseen ja sen jokaiseen jäseneen koko kuntoutuksen ajan. Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelymme lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus. Ohjaajan työ on kaksivuorotyötä ja siihen sisältyy myös viikonlopputyötä.

Edellytämme ohjaajalta sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi AMK/ psykiatrinen sairaanhoitaja AMK/ sairaanhoitaja AMK) sekä mielellään aiempaa kokemusta lastensuojelu- tai perhetyöstä. Mielenterveys- ja päihdetyön kokemus sekä perhetyöhön liittyvä täydennyskoulutus ovat sinulle eduksi. Menestyksekästä työn suorittamista edistävät lisäksi hyvät ATK- ja kirjaamistaidot. 

Sinulla on rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä kykyä dialogiseen työotteeseen. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja kykenet työskentelemään muuttuvissa tilanteissa joustavasti ja ammatillisesti. Työn luonteen vuoksi ohjaajalla tulee olla voimassaoleva B-ajokortti sekä valmius ajaa autoa.

Mitä tarjoamme sinulle?

Tarjoamme sinulle monipuolisen, vastuullisen ja merkityksellisen tehtävän lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiossa, jossa pääset osaksi n. 200 työntekijän muodostamaa SOS-lapsikyläyhteisöä.

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on meillä tärkeä juttu! Tähän työtehtävään valitut henkilöt saavat tuekseen vahvan ja moniammatillisen työryhmän sekä mukavan esimiehen. Työn tukena toimii myös työnohjaus. Tarjoamme työntekijöillemme kattavat työterveyshuollon palvelut sekä liikunta- ja kulttuuriedun. Yksikkömme sijaitsee Hiirosen kaupunginosassa Oulun etelälaidalla. Tervetuloa kehittämään toimintaamme kanssamme!

Lisätietoja: 

Lisätietoja tehtävästä antaa perhekuntoutuksen palveluvastaava Riku Hassi, p. 044 787 9765, tai riku.hassi@sos-lapsikyla.fi. Toivomme kuulevamme sinusta pian, sillä aloitamme haastattelut mahdollisesti jo hakuaikana.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Hakuaika alkaa: 11.09.2020 14:56Hakuaika päättyy: 04.10.2020 23:59

Jaa ilmoitus